1.  _ 123
2.  Node 99
3.  nubius 90
4.   81
5.   81
6.   65
7.   45
8.   40
9.  VecTra 36
10.   30
11.  Beauti 27
12.  tull 27
13.   27
14.   20
15.  Laimen 19
16.  Sema 19
17.  Amalthea 19
18.  LaO 18
19.  Konfetka 18
20.  LiMON 18
21.   18
22.  skorpi 18
23.  zeon1 18
24.  Intro 10
25.  _ 10
26.   10
27.  kletti 10
28.   10
29.    10
30.  Exodus 10