1.  _ 123
2.  nubius 90
3.  Node 90
4.   81
5.   65
6.   45
7.   40
8.   30
9.   27
10.   27
11.   20
12.  Laimen 19
13.  Sema 19
14.  Amalthea 19
15.  LiMON 18
16.  LaO 18
17.  skorpi 18
18.   18
19.  VecTra 18
20.   10
21.    10
22.  Freeloader 10
23.  Intro 10
24.   10
25.   10
26.  Exodus 10
27.  kletti 10
28.  DoNotResist 10
29.  15 10
30.   10